سرویس ها

فالوور ایرانی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4829 فالوور ایرانی - هندی (آپدیت) توضیحات 18,050  تومان 5000/100 فعال
4830 فالوور ایرانی متا (ظرفیت بالا) توضیحات 24,700  تومان 50000/100 فعال
4827 فالوور میکس دلتا (آپدیت جدید) توضیحات 26,600  تومان 500000/200 فعال
4825 فالوور ایرانی کیفیت متوسط (تا 30% هدیه) توضیحات 32,300  تومان 600000/100 فعال
4817 فالوور ایرانی نامبر وان (آپدیت جدید) توضیحات 41,800  تومان 600000/100 فعال
4822 فالوور ویژه ایرانی (آپدیت جدید) توضیحات 51,300  تومان 25000/200 فعال
4816 فالوور ایرانی با کیفیت + لایک 5 پست آخر توضیحات 57,000  تومان 10000/500 فعال
4832 فالوور ایرانی کیفیت بالا توضیحات 62,700  تومان 15000/100 فعال
4824 فالوور 90% ایرانی توضیحات 66,500  تومان 12000/200 فعال
5206 فالوور اینستاگرام ایرانی توضیحات 76,000  تومان 15000/100 فعال
4820 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 416,000  تومان 1000/1000 فعال
4823 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا) توضیحات 539,640  تومان 1000/1000 فعال
لایک ایرانی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5221 لایک ایرانی ارزان توضیحات 5,700  تومان 50000/50 فعال
4848 لایک میکس ماتریکس (تا 20% هدیه) توضیحات 6,650  تومان 10000/100 فعال
4847 لایک ایرانی الماس (تا 35% هدیه) توضیحات 7,980  تومان 50000/100 فعال
4845 لایک ایرانی + 35% هدیه توضیحات 8,550  تومان 30000/100 فعال
4844 لایک میکس کریستال توضیحات 11,400  تومان 100000/100 فعال
4843 لایک ایرانی کیفیت متوسط توضیحات 17,100  تومان 10000/50 فعال
5202 لایک ۹۰ درصد ایرانی توضیحات 20,900  تومان 30000/100 فعال
4846 لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور توضیحات 22,800  تومان 10000/100 فعال
5222 لايک فول ایرانی عالی توضیحات 26,600  تومان 2000/100 فعال
4840 لایک ایرانی با کیفیت توضیحات 28,500  تومان 10000/50 فعال
4841 لايک فوق العاده ایرانی (اکسپلور) توضیحات 35,150  تومان 10000/100 فعال
فالوور خارجی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5219 فالوور خارجی ارزان توضیحات 15,200  تومان 25000/50 فعال
4839 فالوور خارجی فول پروفایل توضیحات 18,050  تومان 15000/100 فعال
4834 فالوور میکس خارجی و ایرانی (توربو) توضیحات 20,900  تومان 1400000/2000 فعال
4836 فالوور خارجی کم ریزش توضیحات 22,800  تومان 10000/100 فعال
5077 فالوور میکس خارجی + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 26,600  تومان 100000/10 فعال
4833 فالوور خارجی (ظرفیت بالا) توضیحات 28,500  تومان 1000000/500 فعال
5220 فالوور باکیفیت سریع + جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 36,100  تومان 50000/100 فعال
5193 فالوور ارزان کیفیت مناسب + جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 41,800  تومان 20000/100 4 ساعت 33 دقیقه فعال
5182 فالوور خارجی باکیفیت و استوری دار توضیحات 58,140  تومان 10000/100 فعال
ویو
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5194 ویو فیلم (Reel / IGTV) توضیحات 1,900  تومان 5000000/100 فعال
4859 ویو فیلم + 20% لایک توضیحات 5,700  تومان 100000/150 فعال
4865 ویو نیترو توضیحات 7,030  تومان 500000/100 فعال
4860 ویو توربو توضیحات 7,600  تومان 500000/100 فعال
5155 ویو ویدیو ایران (سرعت بالا) توضیحات 8,360  تومان 100000/100 فعال
4861 ویو + پروفایل ویزیت اینستاگرام توضیحات 13,490  تومان 5000000/100 فعال
4862 ویو اینستاگرام ( video, reels ) توضیحات 15,580  تومان 100000/100 فعال
فالوو توئیتر
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5201 فالوور ترکیه ای توئیتر (ارزان) توضیحات 104,500  تومان 5000/10 فعال
5192 فالوور واقعی توئیتر توضیحات 798,000  تومان 5000/50 فعال
استوری
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5224 ویو استوری با کیفیت توضیحات 17,100  تومان 15000/50 فعال
4867 افرایش آمار استوری توضیحات 48,260  تومان 100000/20 فعال
4869 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه سبز سمت چپ) توضیحات 148,000  تومان 10000/100 فعال
4870 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه قرمز سمت راست) توضیحات 148,000  تومان 100000/100 فعال
4871 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول) توضیحات 148,000  تومان 1000000/100 فعال
4872 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) توضیحات 148,000  تومان 1000000/100 فعال
reels
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4921 REEL ویو + Reach + Impression توضیحات 19,950  تومان 5000000/500 فعال
4923 لایک reels اینستاگرام توضیحات 24,700  تومان 10000/100 فعال
4924 ویو reels توضیحات 25,650  تومان 250000/100 فعال
سرویس های اکسپلور
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5079 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات 8,550  تومان 1000000/100 فعال
5226 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 8,930  تومان 10000/100 فعال
5080 Impressions [From HOME + LOCATION + PROFILE] توضیحات 11,400  تومان 2000000/100 فعال
5078 ویو ویدئو + Reach توضیحات 15,200  تومان 500000/100 فعال
4894 Impressions + Reach + Profile Visits توضیحات 18,050  تومان 5000000/100 فعال
4892 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 21,850  تومان 50000/100 فعال
4893 ویو آی جی تی وی + Reach + Impressions + Profile Visits توضیحات 28,500  تومان 5000000/100 فعال
خدمات ساند کلاد
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5133 پلی soundcloud (ارزان) توضیحات 2,470  تومان 10000000/1000 فعال
5132 پلی souncloud (با کیفیت) توضیحات 5,130  تومان 1000000/1000 فعال
5105 ری پست sound cloud توضیحات 93,500  تومان 10000/20 فعال
5104 لایک sound cloud توضیحات 96,900  تومان 5000/50 فعال
5101 فالوور sound cloud توضیحات 153,000  تومان 2000/100 فعال
ویو (IGTV / Reels/ Video)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5223 ویو ویدیو ارزان (جدید) توضیحات 570  تومان 1000000/100 فعال
ممبر کانال (ایرانی)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4947 ممبر ادد اجباری (کانال زیر 200 کا) توضیحات 41,800  تومان 10000/1000 فعال
4944 ممبر اد اجباری خالص ویو دار توضیحات 57,000  تومان 5000/1000 فعال
4946 ممبر فیک کم ریزش توضیحات 60,800  تومان 5000/1000 فعال
4943 ممبر پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته) توضیحات 584,740  تومان 1000/1000 فعال
خدمات لایکی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5073 لایک لایکی توضیحات 156,000  تومان 10000/50 فعال
5072 فالوور لایکی توضیحات 542,800  تومان 10000/50 فعال
IGTV
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4853 ویو IGTV سرعت مناسب توضیحات 7,600  تومان 1000000/25 فعال
4852 لایک IGTV خارجی توضیحات 9,500  تومان 40000/100 فعال
5179 لایک ایرانی IGTV با کیفیت توضیحات 32,300  تومان 1000/100 فعال
لایو
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5186 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 712,500  تومان 10000/20 فعال
5146 بازدید لایو (10 تا 30 دقیقه ) توضیحات 855,000  تومان 500/20 فعال
5156 بازدید لایو ( 60 دقیقه) توضیحات 2,470,000  تومان 200/20 فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5068 فالوور میکس توضیحات 20,900  تومان 400000/300 فعال
خدمات لینکدین
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5241 لایک پست لینکدین توضیحات 1,995,000  تومان 2000/50 فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5134 فالوور اژدها توضیحات 47,500  تومان 300000/500 فعال
کامنت
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4897 کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5159 کامنت ایموجی تبریک تولد توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5160 کامنت ایموجی تعریف و تمجید توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5161 کامنت ایموجی عاشقانه توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5162 کامنت ایموجی مخلوط توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5163 کامنت ایموجی منفی و نارضایتی توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5164 کامنت ایموجی ناراحت و غمگین توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5165 کامنت فارسی مخلوط رندوم توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5166 کامنت فارسی منفی و نارضایتی توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5167 کامنت انگلیسی تصادفی توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5227 کامنت با متن دلخواه (سرور جدید) توضیحات 53,200  تومان 1000/10 فعال
4903 کامنت رندم فارسی (سریع) توضیحات 55,100  تومان 10000/10 فعال
5082 لایک کامنت اینستاگرام (جدید) توضیحات 180,500  تومان 10000/20 فعال
سایر خدمات توییتر
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5170 نظرسنجی ارزان توئیتر (Poll Votes) توضیحات 85,500  تومان 10000/100 فعال
5237 شنونده Space توییتر (5 دقیقه) توضیحات 161,500  تومان 10000/100 فعال
5169 نظرسنجی (Poll Votes) توضیحات 380,000  تومان 5000/10 فعال
5238 شنونده Space توییتر (15 دقیقه) توضیحات 456,000  تومان 10000/100 فعال
5239 شنونده Space توییتر (30 دقیقه) توضیحات 855,000  تومان 10000/100 فعال
لایک توئیتر
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5240 لایک توییتر کیفیت متوسط توضیحات 129,200  تومان 10000/10 فعال
سی پی کالاف دیوتی موبایل
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5106 80 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 30,900  تومان 80/80 فعال
5107 160 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 61,900  تومان 160/160 فعال
5108 240 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 89,900  تومان 240/240 فعال
5109 320 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 120,900  تومان 320/320 فعال
5110 420 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 153,900  تومان 420/420 فعال
5111 880 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 309,900  تومان 880/880 فعال
5112 2400 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 779,000  تومان 2400/2400 فعال
5113 5000 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 1,519,000  تومان 5000/5000 فعال
5114 10000 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 2,890,000  تومان 10000/10000 فعال
5115 10800 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 3,099,000  تومان 10800/10800 فعال
سایر سرویس ها
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5225 ایمپریشن اینستاگرام (ارزان) توضیحات 2,470  تومان 10000/100 فعال
4889 shares (اشتراک گذاری) پست توضیحات 12,350  تومان 1000000/100 فعال
4888 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 171,000  تومان 10000/20 فعال
لایک خارجی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4909 لایک میکس توربو توضیحات 6,650  تومان 15000/10 فعال
4912 لایک میکس نیترو (تا 80% هدیه) توضیحات 7,600  تومان 10000/50 فعال
4905 لایک خارجی خانم توضیحات 8,550  تومان 30000/10 فعال
5204 لایک باکیفیت خارجی توضیحات 9,500  تومان 10000/10 فعال
5228 لایک باکیفیت (جبران ریزش دار) توضیحات 10,450  تومان 100000/10 فعال
5203 لایک ارزان قیمت کیفیت مناسب توضیحات 11,400  تومان 15000/50 فعال
4913 لایک خارجی سریع و ارزان توضیحات 17,100  تومان 20000/10 فعال
5187 لایک ترکیه ای + افزایش همه آمار توضیحات 57,000  تومان 10000/100 فعال
اختصاصی پنل
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4920 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 22,800  تومان 5000/500 فعال
4919 ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 24,700  تومان 100000/1000 فعال
4916 پکیج برنزی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 58,500  تومان 1000/1000 فعال
4917 پکیج نقره ای (فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 97,500  تومان 1000/1000 فعال
4918 پکیج طلایی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 150,000  تومان 1000/1000 فعال
4915 پکیج زمرد اختصاصی پنل توضیحات 277,350  تومان 1000/1000 فعال
ارزانترین های پنل
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5147 ویو ویدئو فوق ارزان توضیحات 380  تومان 10000/100 فعال
5153 سیو پست ، Reel و IGTV اینستاگرام توضیحات 950  تومان 10000/50 فعال
5229 ❤️ لایک خارجی فوق ارزان توضیحات 2,280  تومان 2000/100 فعال
4939 ❤️ لایک اینستاگرام (ویژه) توضیحات 3,040  تومان 5000/20 فعال
4926 ❤️ لایک ارزان و با کیفیت توضیحات 3,610  تومان 2000/10 فعال
4940 👥 فالوور اینستاگرام (ویژه) توضیحات 6,840  تومان 5000/10 فعال
4932 👀 ایمپریشن [EXPLORE - HOME - LOCATION] توضیحات 9,880  تومان 2000000/100 فعال
5152 👥 فالوور خارجی فوق ارزان توضیحات 11,400  تومان 5000/50 فعال
4930 فالوور خارجی فوق ارزان (تخفیف دار) توضیحات 13,300  تومان 10000/10 4 ساعت 30 دقیقه فعال
5190 👥فالوور ارزان + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 15,200  تومان 10000/10 فعال
5149 کامنت تبلیغاتی (محصولات فروشگاهی) توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5150 کامنت تعریف و تمجید شخص توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
4927 ممبر ادد اجباری کانال تلگرام (کانال زیر 100 کا) توضیحات 34,200  تومان 2000/1000 فعال
ممبر گروه (ایرانی)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4951 افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی [کیفیت عالی] توضیحات 47,500  تومان 30000/1000 فعال
4955 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 49,400  تومان 50000/1000 فعال
5197 ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا (مهمان) توضیحات 51,300  تومان 5000/1000 فعال
5089 ممبر هیدن گروه تلگرام (پنلی) توضیحات 55,100  تومان 20000/1000 فعال
5207 ممبر گروه (ارزان) توضیحات 85,500  تومان 10000/500 فعال
بازدید پست
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5200 بازدید تک پست تلگرام (کیفیت مناسب) توضیحات 190  تومان 1000000/100 فعال
4964 بازدید تک پست تلگرام (قابلیت بازدید برای پست فورواردی ) توضیحات 855  تومان 200000/100 فعال
5117 بازدید تک پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 950  تومان 1000000/500 فعال
5212 ویو 5 پست آینده تلگرام توضیحات 2,850  تومان 500000/100 فعال
4965 بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات 3,800  تومان 200000/100 فعال
4956 بازدید ۵ پست آینده تلگرام توضیحات 4,370  تومان 2000000/100 فعال
5211 ویو 10 پست آینده تلگرام توضیحات 4,940  تومان 500000/100 فعال
4959 بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 5,700  تومان 100000/100 فعال
5098 بازدید 5 پست تلگرام کیفیت بالا (پشنهادی) توضیحات 5,700  تومان 300000/100 فعال
4966 بازدید 10 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 7,600  تومان 200000/100 فعال
4971 بازدید 10 پست آینده تلگرام توضیحات 8,550  تومان 2000000/100 فعال
5099 بازدید 10 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 9,880  تومان 300000/100 فعال
4967 بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 14,250  تومان 200000/100 فعال
4972 بازدید 20 پست آینده تلگرام توضیحات 15,200  تومان 2000000/100 فعال
5210 ویو 30 پست آینده تلگرام توضیحات 15,770  تومان 500000/1000 فعال
5116 بازدید 20 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 20,900  تومان 300000/100 فعال
4962 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 20,900  تومان 15000/500 فعال
4968 بازدید 50 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 34,200  تومان 100000/100 فعال
5118 بازدید 50 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 39,900  تومان 300000/1000 فعال
5209 ویو 50 پست آینده تلگرام توضیحات 43,700  تومان 500000/1000 فعال
5208 ویو 100 پست آینده تلگرام توضیحات 85,500  تومان 100000/100 فعال
5213 ویو 250 پست آینده تلگرام توضیحات 140,600  تومان 250000/100 فعال
5100 بازدید 200 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 217,500  تومان 300000/10 فعال
ممبر کانال (خارجی)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5230 ممبر کانال کیفیت مناسب توضیحات 77,900  تومان 10000/500 فعال
5069 ممبر خارجی (سرعت بالا) توضیحات 81,700  تومان 30000/500 فعال
5214 ممبر میکس خارجی (پرسرعت) توضیحات 104,500  تومان 35000/500 فعال
5215 ممبر میکس خارجی (استارت آنی) توضیحات 123,500  تومان 120000/25 فعال
ممبر گروه (خارجی)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5231 ممبر گروه کیفیت مناسب توضیحات 77,900  تومان 50000/500 فعال
4975 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات 114,000  تومان 15000/10 فعال
5218 ممبر باکیفیت خارجی توضیحات 152,000  تومان 30000/500 فعال
5217 ممبر واقعی خارجی (کم ریزش) توضیحات 199,500  تومان 40000/25 فعال
5216 ممبر خارجی (کم ریزش) توضیحات 228,000  تومان 10000/500 فعال
ری اکشن پست تلگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4979 ری اکشن میکس منفی ( 👎💩 🤮😢 😱 ) + ویو پست توضیحات 4,750  تومان 50000/10 فعال
5084 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁 ) + ویو پست توضیحات 4,750  تومان 10000/10 فعال
5135 Reaction (👍)+ ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,130  تومان 50000/10 فعال
5136 Reaction (🎉) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,130  تومان 50000/10 فعال
5137 Reaction (🤮) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,130  تومان 50000/10 فعال
5138 Reaction (🔥) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,130  تومان 50000/10 فعال
5139 Reaction (👎) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,130  تومان 50000/10 فعال
5140 Reaction (❤️) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,130  تومان 50000/10 فعال
5142 Reaction (🤩)+ ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,130  تومان 50000/10 فعال
5143 ری اکشن 😁 + ویو پست (سرعت بالا) توضیحات 5,130  تومان 50000/10 فعال
5144 Reaction (💩)+ ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,130  تومان 50000/10 فعال
5232 Reaction ( 🥰 )+ ویو پست تلگرام توضیحات 5,130  تومان 500000/50 فعال
5233 Reaction (🤬) + ویو پست تلگرام توضیحات 5,130  تومان 50000/10 فعال
5234 Reaction (😱) + ویو پست تلگرام توضیحات 5,130  تومان 50000/10 فعال
ارزانترین های تلگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4992 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 171  تومان 5000/100 فعال
رای پست تلگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4993 رای پست تلگرام توضیحات 86,595  تومان 70000/5 فعال
خدمات فیسبوک
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
4994 کامنت مخلوط (انگلیسی - ایموجی - فارسی) توضیحات 32,300  تومان 200/10 فعال
5235 فالوور پیج فیسبوک (Classic) (30روز جبران ریزش) توضیحات 171,000  تومان 1000000/500 فعال
4998 فیسبوک پروفایل فالوور(جبران ریزش 30 روز) توضیحات 2,280,000  تومان 1000/25 فعال
خدمات یوتیوب
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5071 لایک ویدئو یوتیوب توضیحات 41,800  تومان 50000/50 فعال
5092 لایک یوتیوب(ظرفیت بالا) توضیحات 47,500  تومان 100000/20 فعال
5180 سابسکرایب فوق ارزان توضیحات 47,500  تومان 1000/100 فعال
5070 لایک یوتیوب (سرعت بالا) توضیحات 70,300  تومان 20000/10 فعال
5086 ویو یوتیوب توضیحات 87,400  تومان 10000/100 فعال
5199 کامنت (ایموجی) یوتیوب توضیحات 494,000  تومان 5000/20 فعال
5236 واچ تایم یوتیوب توضیحات 513,000  تومان 10000/1000 فعال
5181 سابسکرایب + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 703,000  تومان 15000/50 فعال
5198 سابسکرایب یوتیوب (کیفیت بالا) توضیحات 760,000  تومان 15000/50 فعال
5001 کامنت (دلخواه و واقعی) یوتیوب توضیحات 817,000  تومان 1000/10 فعال
5000 سابسکرایب یوتیوب (کم ریزش) توضیحات 855,000  تومان 50000/50 فعال
خدمات توییتر
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5129 ویو توئیتر سریع و ارزان توضیحات 380  تومان 1000000/10 فعال
5004 فالوور توئیتر + 30 روز جبران ریزش توضیحات 122,200  تومان 10000/100 فعال
5122 فالوور توئیتر خارجی توضیحات 133,000  تومان 7000/10 فعال
5011 فالوور توئیتر (کیفیت بالا) توضیحات 182,000  تومان 50000/100 فعال
5008 ریتوییت توییتر توضیحات 192,000  تومان 20000/10 فعال
5009 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 221,000  تومان 4000/20 فعال
5121 ریتوئیت واقعی توئیتر توضیحات 448,000  تومان 5000/20 فعال
UC پابجی
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
خدمات تیک تاک
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5248 ویو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 4,180  تومان 5000/500 فعال
5148 ویو ارزان تیک تاک توضیحات 8,550  تومان 10000/100 فعال
5246 ویو تیک تاک (سریع) توضیحات 12,350  تومان 50000/100 فعال
5243 لایک تیک تاک خارجی توضیحات 36,100  تومان 10000/10 فعال
5205 لایک تیک تاک ارزان توضیحات 51,110  تومان 100000/10 فعال
5247 لایک تیک تاک (کیفیت بالا) توضیحات 57,000  تومان 1000/100 فعال
5245 فالوور کم ریزش تیک تاک توضیحات 102,600  تومان 10000/10 فعال
5244 فالوور خارجی تیک تاک توضیحات 102,790  تومان 10000/10 فعال
5016 فالور تیک تاک کیفیت خوب توضیحات 120,000  تومان 100000/100 فعال
5242 فالوور خارجی توضیحات 323,000  تومان 100000/5 فعال
خدمات آپارات
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
خدمات کلاب هاوس
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5021 فالوور کلاب هاوس توضیحات 495,000  تومان 3000/100 فعال
5020 فالوور خارجی کلاب هاوس توضیحات 550,000  تومان 5000/50 فعال
خدمات اسپاتیفای
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5087 فالوور اسپاتیفای توضیحات 11,400  تومان 50000/100 فعال
5028 اسپاتیفای plays توضیحات 38,000  تومان 1000000000/1000 فعال
5024 فالوور سرعت نور توضیحات 39,900  تومان 1000000/100 فعال
5027 اسپاتیفای Playlist Plays توضیحات 148,200  تومان 1000000/1000 فعال
جم فری فایر
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
استیم والت ریجن و گلوبال
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
گیفت کارت
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
خدمات دیسکورد
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثرزمان حدودی تکمیل سفارشوضعیتعملیات ها
5065 Discord Friend Request توضیحات 148,500  تومان 2000/25 فعال
5063 ممبر دیسکورد (کیفیت بالا) توضیحات 369,750  تومان 10000/1500 فعال
5126 ممبر آفلاین دیسکورد توضیحات 484,500  تومان 2000/1000 فعال
5064 ممبر دیسکورد (خانم) توضیحات 580,000  تومان 10000/1000 فعال
5/5 - (22 امتیاز)