سرویس ها

فالوور ایرانی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4829 فالوور ایرانی - هندی (آپدیت) توضیحات 16,530  تومان 100000/100 فعال
4821 فالوور میکس ایرانی توضیحات 18,050  تومان 100000/100 فعال
4830 فالوور ایرانی متا توضیحات 19,000  تومان 25000/100 فعال
4818 فالوور میکس بتا (20% هدیه) توضیحات 20,900  تومان 1000000/1000 فعال
4827 فالوور میکس دلتا (آپدیت جدید) توضیحات 22,800  تومان 500000/200 فعال
4825 فالوور ایرانی کیفیت بالا (تا 30% هدیه) توضیحات 27,550  تومان 600000/100 فعال
4817 فالوور ایرانی نامبر وان (آپدیت جدید) توضیحات 39,900  تومان 600000/100 فعال
4815 فالوور ایرانی توضیحات 47,500  تومان 10000/100 فعال
4816 فالوور ایرانی با کیفیت + لایک 5 پست آخر توضیحات 47,500  تومان 10000/500 فعال
4822 فالوور ویژه ایرانی (آپدیت جدید) توضیحات 51,300  تومان 25000/200 فعال
4824 فالوور 90% ایرانی توضیحات 57,000  تومان 12000/200 فعال
4832 فالوور فول ایرانی کیفیت بالا توضیحات 59,850  تومان 15000/100 فعال
5157 فالوور ایرانی کیفیت عالی توضیحات 186,200  تومان 5000/100 فعال
4820 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 416,000  تومان 1000/1000 فعال
4823 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا) توضیحات 503,760  تومان 1000/1000 فعال
لایک ایرانی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4848 لایک میکس ماتریکس (تا 20% هدیه) توضیحات 5,700  تومان 10000/100 فعال
4849 لایک میکس متا (تخفیف دار) توضیحات 6,460  تومان 2000/50 فعال
4845 لایک ایرانی + 35% هدیه توضیحات 7,410  تومان 30000/100 فعال
4847 لایک ایرانی الماس (تا 35% هدیه) توضیحات 7,980  تومان 50000/100 فعال
4844 لایک میکس کریستال توضیحات 10,450  تومان 100000/100 فعال
4843 لایک ایرانی کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 15,200  تومان 40000/50 فعال
4842 لایک ایرانی فول پروفایل 99% (پیشنهادی سایت) توضیحات 19,000  تومان 15000/100 فعال
4846 لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور توضیحات 22,800  تومان 10000/100 فعال
4840 لایک ایرانی با کیفیت توضیحات 28,500  تومان 30000/100 فعال
4841 لايک فوق العاده ایرانی (اکسپلور) توضیحات 30,400  تومان 10000/100 فعال
5097 لایک ایرانی (فوق کیفیت) توضیحات 35,150  تومان 5000/100 فعال
فالوور خارجی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4838 فالوور میکس (ارتقا کیفیت) توضیحات 15,200  تومان 1000000/100 فعال
4833 فالوور خارجی (ظرفیت بالا) توضیحات 16,150  تومان 1000000/500 فعال
4839 فالوور خارجی فول پروفایل توضیحات 18,050  تومان 15000/100 فعال
5154 فالوور پرسرعت + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 18,050  تومان 500000/10 فعال
4834 فالوور میکس خارجی و ایرانی (توربو) توضیحات 19,000  تومان 1400000/2000 فعال
4836 فالوور خارجی کم ریزش توضیحات 20,140  تومان 20000/100 فعال
ویو
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4865 ویو نیترو توضیحات 4,180  تومان 10000000/100 فعال
4859 ویو فیلم + 20% لایک توضیحات 5,320  تومان 100000/150 فعال
4856 ویو فیلم + 30% لایک توضیحات 5,700  تومان 50000/200 فعال
4857 ویو فیلم + 50% لایک توضیحات 7,600  تومان 50000/250 فعال
5155 ویو ویدیو ایران (سرعت بالا) توضیحات 8,360  تومان 100000/100 فعال
4862 ویو اینستاگرام ( video, reels ) توضیحات 11,400  تومان 1000000/100 فعال
4861 ویو + پروفایل ویزیت اینستاگرام توضیحات 13,490  تومان 5000000/100 فعال
استوری
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4867 افرایش آمار استوری توضیحات 18,620  تومان 50000/100 فعال
4875 لایک استوری توضیحات 38,570  تومان 5000/100 فعال
4870 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه قرمز سمت راست) توضیحات 68,450  تومان 100000/100 فعال
4869 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه سبز سمت چپ) توضیحات 96,200  تومان 10000/100 فعال
4871 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول) توضیحات 96,200  تومان 1000000/100 فعال
4872 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) توضیحات 96,200  تومان 1000000/100 فعال
reels
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4922 لایک reels ارزان توضیحات 2,470  تومان 50000/10 فعال
4921 REEL ویو + Reach + Impression توضیحات 12,350  تومان 5000000/100 فعال
4924 ویو reels توضیحات 17,100  تومان 250000/100 فعال
4923 لایک reels اینستاگرام توضیحات 21,280  تومان 10000/100 فعال
سرویس های اکسپلور
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5078 ویو ویدئو + Reach توضیحات 7,600  تومان 500000/100 فعال
5079 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات 7,600  تومان 1000000/100 فعال
5080 Impressions [From HOME + LOCATION + PROFILE] توضیحات 7,600  تومان 2000000/100 فعال
4894 Impressions + Reach + Profile Visits توضیحات 11,780  تومان 5000000/100 فعال
4892 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 14,250  تومان 50000/100 فعال
4893 ویو آی جی تی وی + Reach + Impressions + Profile Visits توضیحات 19,000  تومان 5000000/100 فعال
خدمات ساند کلاد
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ممبر کانال (ایرانی)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4945 ممبر هیدن کانال توضیحات 32,870  تومان 10000/1000 فعال
4947 ممبر ادد اجباری (کانال زیر 200 کا) توضیحات 34,580  تومان 10000/1000 فعال
4948 ممبر ادد اجباری تلگرام ( زیر 300 کا) توضیحات 35,910  تومان 8000/1000 فعال
4949 ممبر ادد اجباری ( کانال زیر 600 کا ) توضیحات 39,900  تومان 7000/1000 فعال
4944 ممبر اد اجباری خالص ویو دار توضیحات 41,800  تومان 10000/1000 فعال
4946 ممبر فیک کم ریزش توضیحات 45,600  تومان 5000/1000 فعال
4943 ممبر پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته) توضیحات 456,300  تومان 1000/1000 فعال
خدمات لایکی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5073 لایک لایکی توضیحات 115,700  تومان 10000/50 فعال
5072 فالوور لایکی توضیحات 304,676  تومان 10000/50 فعال
IGTV
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4855 ویو IGTV توضیحات 4,560  تومان 500000/100 فعال
4850 لایک میکس IGTV توضیحات 5,700  تومان 20000/100 فعال
4853 ویو IGTV سرعت مناسب توضیحات 5,700  تومان 1000000/25 فعال
4852 لایک IGTV خارجی توضیحات 7,600  تومان 40000/100 فعال
5179 لایک ایرانی IGTV با کیفیت توضیحات 23,750  تومان 5000/100 فعال
لایو
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5146 بازدید لایو (10 تا 30 دقیقه ) توضیحات 627,000  تومان 500/20 فعال
5156 بازدید لایو ( 60 دقیقه) توضیحات 1,691,000  تومان 500/20 فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5068 فالوور میکس توضیحات 18,050  تومان 400000/300 فعال
خدمات لینکدین
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5124 ویو پست توضیحات 247,000  تومان 50000/500 فعال
5125 فالوور لینکدین توضیحات 260,000  تومان 50000/250 فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5134 فالوور اژدها توضیحات 26,600  تومان 1000000/500 فعال
کامنت
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5167 کامنت انگلیسی تصادفی توضیحات 13,300  تومان 200/10 فعال
5160 کامنت ایموجی تعریف و تمجید توضیحات 13,300  تومان 200/10 فعال
5166 کامنت فارسی منفی و نارضایتی توضیحات 13,300  تومان 200/10 فعال
5165 کامنت فارسی مخلوط رندوم توضیحات 13,300  تومان 200/10 فعال
5164 کامنت ایموجی ناراحت و غمگین توضیحات 13,300  تومان 200/10 فعال
5163 کامنت ایموجی منفی و نارضایتی توضیحات 13,300  تومان 200/10 فعال
5162 کامنت ایموجی مخلوط توضیحات 13,300  تومان 200/10 فعال
5161 کامنت ایموجی عاشقانه توضیحات 13,300  تومان 200/10 فعال
5159 کامنت ایموجی تبریک تولد توضیحات 13,300  تومان 200/10 فعال
4901 مجموعه کامنت تبریک تولد توضیحات 22,800  تومان 80/10 فعال
4900 مجموعه کامنت تبریک عمومی توضیحات 22,800  تومان 80/5 فعال
4899 کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 22,800  تومان 149/5 فعال
4898 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 22,800  تومان 82/5 فعال
4897 کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه توضیحات 22,800  تومان 170/5 فعال
4895 کامنت رندم فارسی (نیترو) توضیحات 26,600  تومان 2000/100 فعال
4902 کامنت فارسی اینستاگرام (ظرفیت بالا) توضیحات 38,000  تومان 200000/10 فعال
4903 کامنت رندم فارسی (سریع) توضیحات 39,900  تومان 50000/50 فعال
4896 کامنت پیشفرض فارسی و ایرانی (توربو) توضیحات 47,500  تومان 1000/2 فعال
سایر خدمات توییتر
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5170 نظرسنجی ارزان توئیتر (Poll Votes) توضیحات 57,000  تومان 10000/100 فعال
5169 نظرسنجی (Poll Votes) توضیحات 266,000  تومان 5000/10 فعال
سی پی کالاف دیوتی موبایل
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5106 80 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 30,900  تومان 80/80 فعال
5107 160 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 61,900  تومان 160/160 فعال
5108 240 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 89,900  تومان 240/240 فعال
5109 320 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 120,900  تومان 320/320 فعال
5110 420 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 153,900  تومان 420/420 فعال
5111 880 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 309,900  تومان 880/880 فعال
5112 2400 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 779,000  تومان 2400/2400 فعال
5113 5000 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 1,519,000  تومان 5000/5000 فعال
5114 10000 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 2,890,000  تومان 10000/10000 فعال
5115 10800 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 3,099,000  تومان 10800/10800 فعال
سایر سرویس ها
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4886 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات 467  تومان 20000/20 فعال
4887 سیو عکس و ویدیو توضیحات 598  تومان 5000/250 فعال
4883 سیو پست توضیحات 1,900  تومان 5000/100 فعال
4884 ایمپریشن + ریچ توضیحات 2,850  تومان 500000/100 فعال
4889 shares (اشتراک گذاری) پست توضیحات 9,500  تومان 1000000/100 فعال
4888 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 91,200  تومان 10000/20 فعال
لایک خارجی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4905 لایک خارجی خانم توضیحات 4,560  تومان 10000/10 فعال
4909 لایک میکس توربو توضیحات 5,700  تومان 15000/10 فعال
4906 لایک فوق ارزان خارجی توضیحات 6,270  تومان 10000/100 فعال
4912 لایک میکس نیترو (تا 80% هدیه) توضیحات 6,650  تومان 10000/50 فعال
4913 لایک خارجی سریع و ارزان توضیحات 15,390  تومان 15000/20 فعال
اختصاصی پنل
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4919 ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 15,200  تومان 100000/1000 فعال
4920 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 19,000  تومان 5000/500 فعال
4916 پکیج برنزی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 48,000  تومان 1000/1000 فعال
4917 پکیج نقره ای (فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 76,950  تومان 1000/1000 فعال
4918 پکیج طلایی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 121,500  تومان 1000/1000 فعال
4915 پکیج زمرد اختصاصی پنل توضیحات 217,350  تومان 1000/1000 فعال
ارزانترین های پنل
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5153 سیو پست ، Reel و IGTV اینستاگرام توضیحات 418  تومان 10000/100 فعال
4926 ❤️ لایک ارزان و با کیفیت توضیحات 1,520  تومان 2000/10 فعال
4939 ❤️ لایک اینستاگرام (ویژه) توضیحات 2,850  تومان 2000/100 فعال
4928 ❤️ لایک خارجی باکیفیت توضیحات 3,800  تومان 10000/10 فعال
5152 👥 فالوور خارجی فوق ارزان توضیحات 4,560  تومان 2000/10 فعال
4932 👀 ایمپریشن [EXPLORE - HOME - LOCATION] توضیحات 6,460  تومان 2000000/100 فعال
4940 👥 فالوور اینستاگرام (ویژه) توضیحات 6,840  تومان 1000/100 فعال
4930 فالوور خارجی فوق ارزان (تخفیف دار) توضیحات 9,880  تومان 10000/10 فعال
4927 👥 فالوور خارجی ارزان و با کیفیت توضیحات 11,780  تومان 5000/50 فعال
ممبر گروه (ایرانی)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4952 ممبر واقعی و فعال گروه توضیحات 22,610  تومان 40000/1000 فعال
4955 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 34,200  تومان 30000/1000 فعال
4951 افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی [کیفیت عالی] توضیحات 37,050  تومان 50000/1000 فعال
5089 ممبر هیدن گروه تلگرام (پنلی) توضیحات 39,900  تومان 15000/1000 فعال
بازدید پست
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4963 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 171  تومان 100000/100 فعال
5117 بازدید تک پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 570  تومان 1000000/500 فعال
4964 بازدید تک پست تلگرام (قابلیت بازدید برای پست فورواردی ) توضیحات 665  تومان 200000/100 فعال
4956 بازدید ۵ پست آینده تلگرام توضیحات 2,660  تومان 2000000/100 فعال
4965 بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات 3,230  تومان 200000/100 فعال
5098 بازدید 5 پست تلگرام کیفیت بالا (پشنهادی) توضیحات 3,800  تومان 300000/100 فعال
4959 بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 4,940  تومان 100000/100 فعال
4971 بازدید 10 پست آینده تلگرام توضیحات 5,700  تومان 2000000/100 فعال
4966 بازدید 10 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 6,080  تومان 200000/100 فعال
5099 بازدید 10 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 6,460  تومان 300000/100 فعال
4969 بازدید 50 پست تلگرام توضیحات 6,650  تومان 25000/50 فعال
4970 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 7,600  تومان 25000/50 فعال
4972 بازدید 20 پست آینده تلگرام توضیحات 11,020  تومان 2000000/100 فعال
4967 بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 11,970  تومان 200000/100 فعال
5116 بازدید 20 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 12,160  تومان 300000/100 فعال
4962 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 17,290  تومان 15000/500 فعال
5118 بازدید 50 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 22,800  تومان 300000/1000 فعال
4968 بازدید 50 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 27,930  تومان 100000/100 فعال
5100 بازدید 200 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 130,500  تومان 300000/10 فعال
ممبر کانال (خارجی)
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ممبر گروه (خارجی)
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ری اکشن پست تلگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4979 ری اکشن میکس منفی ( 👎💩 🤮😢 😱 ) + ویو پست توضیحات 5,700  تومان 500000/50 فعال
5084 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁 ) + ویو پست توضیحات 5,700  تومان 500000/50 فعال
5135 Reaction (👍)+ ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,700  تومان 500000/50 فعال
5136 Reaction (🎉) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,700  تومان 500000/50 فعال
5138 Reaction (🔥) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,700  تومان 500000/50 فعال
5139 Reaction (👎) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,700  تومان 500000/50 فعال
5140 Reaction (❤️) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 5,700  تومان 500000/50 فعال
ارزانترین های تلگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4992 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 171  تومان 5000/100 فعال
رای پست تلگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4993 رای پست تلگرام توضیحات 63,250  تومان 70000/5 فعال
خدمات فیسبوک
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4997 لایک پست فیسبوک توضیحات 28,500  تومان 100000/100 فعال
4995 لایک پیج فیسبوک توضیحات 51,300  تومان 50000/100 فعال
خدمات یوتیوب
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5071 لایک ویدئو یوتیوب توضیحات 27,740  تومان 50000/50 فعال
5092 لایک یوتیوب(ظرفیت بالا) توضیحات 29,640  تومان 100000/20 فعال
5070 لایک یوتیوب (سرعت بالا) توضیحات 45,600  تومان 100000/100 فعال
5180 سابسکرایب فوق ارزان توضیحات 45,600  تومان 1000/100 فعال
5086 ویو یوتیوب توضیحات 66,500  تومان 10000/100 فعال
5094 واچ تایم یوتیوب (10 دقیقه) توضیحات 114,000  تومان 10000/100 فعال
5095 واچ تایم یوتیوب (15 دقیقه) توضیحات 152,000  تومان 10000/100 فعال
5096 واچ تایم یوتیوب (30 دقیقه) توضیحات 190,000  تومان 10000/100 فعال
5119 واچ تایم یوتیوب توضیحات 193,800  تومان 10000/300 فعال
5181 سابسکرایب + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 532,000  تومان 10000/100 فعال
خدمات توییتر
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5006 فالوور توئیتر ارزان توضیحات 78,000  تومان 7000/10 فعال
5004 فالوور توئیتر + 30 روز جبران ریزش توضیحات 130,000  تومان 10000/100 فعال
5122 فالوور توئیتر خارجی توضیحات 133,000  تومان 7000/10 فعال
5009 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 160,940  تومان 1000/50 فعال
5011 فالوور توئیتر (کیفیت بالا) توضیحات 182,000  تومان 10000/25 فعال
5121 ریتوئیت واقعی توئیتر توضیحات 322,000  تومان 5000/10 فعال
UC پابجی
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
خدمات تیک تاک
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5148 ویو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 95  تومان 1000000/100 فعال
5016 فالور تیک تاک کیفیت خوب توضیحات 88,000  تومان 100000/100 فعال
خدمات آپارات
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
خدمات کلاب هاوس
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5021 فالوور کلاب هاوس توضیحات 346,500  تومان 3000/100 فعال
5020 فالوور خارجی کلاب هاوس توضیحات 393,800  تومان 5000/50 فعال
خدمات اسپاتیفای
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5087 فالوور اسپاتیفای توضیحات 9,500  تومان 50000/100 فعال
5024 فالوور سرعت نور توضیحات 24,700  تومان 1000000/100 فعال
5028 اسپاتیفای plays توضیحات 26,410  تومان 1000000000/1000 فعال
5027 اسپاتیفای Playlist Plays توضیحات 63,840  تومان 1000000/1000 فعال
5029 اسپاتیفای Monthly Listeners توضیحات 88,350  تومان 5000/100 فعال
جم فری فایر
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
استیم والت ریجن و گلوبال
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
گیفت کارت
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
خدمات دیسکورد
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5065 Discord Friend Request توضیحات 81,000  تومان 2000/25 فعال
5126 ممبر آفلاین دیسکورد توضیحات 323,000  تومان 2000/1000 فعال
5062 ممبر دیسکورد ( آقا ) توضیحات 337,500  تومان 5000/1500 فعال
5064 ممبر دیسکورد (خانم) توضیحات 362,500  تومان 50000/1500 فعال
5063 ممبر دیسکورد (کیفیت بالا) توضیحات 387,150  تومان 10000/1500 فعال
5/5 - (22 امتیاز)